Каталог

Общи условия

ВНИМАНИЕ! Препоръчваме Ви да отделите известно време, за да се запознаете с Общите условия за използването на този сайт.

С разглеждането на съдържанието и поръчката на каквито и да било продукти от www.pdashop-bg.com Вие приемате, че сте съгласни с настоящите Общи условия.

Настоящия документ съдържа общите условия, съгласно които фирмата "Таина Трейдинг" ЕООД предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина www.pdashop-bg.com. Тези условия обръзват всички потребители.

Цени
- Цените на сайта са с включен ДДС
- Екипът на сайта запазва правото си да променя цените на продуктите  по всяко време без предварително уведомление на потребителите.
- Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора.
- При допуснати технически грешки в публикуването на сайта ние имаме правото да откажем изпълнението на поръчката без да дължим обезпечение на потребителя с изключение на това ако има допълнителни суми платени от потребителя.

Отказ и връщане на стоката
Всеки потребител има право да се откаже от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на стоката в случай, че тя не е използвана, не е нарушавана цялостта на опаковката и е във вида, в който е получена, както и условията по чл.55 от ЗЗП.
При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в сайта ние възстановяваме изцяло платената от потребителя сума или заменяме за наша сметка стоката със съответните характеристики включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката  съгласно чл.59 ал.3 от ЗЗП, но при условие, че стоката е с не нарушен търговки вид и опаковка.

Търговски марки
Информацията и снимките на продуктите използвани в този сайт са търговски марки и са защитени от закона за авторско право, които са притежание на техните собственици.

Описание на състоянието на продуктите
НОВ
- продуктът е в пълен комплект, неразопакован и с 2 месеца гаранция 
КАТО НОВ/рециклиран/ - продуктът е 100% изряден и тестван, без видими повреди по корпуса и драскотини по екрана. Продава се без гаранция или само ако при оставянето му за продажба не е дадена и допълнителна гаранция за него.
ВТОРА УПОТРЕБА - продуктът е ползван може да има драскотини и допълнителни деформации по екрана. Тестван 100% за софтуерни и хардуерни повреди. Продуктът се продава без гаранция, освен ако допълнитено не е оставена такава от собственика. За този вид продукти фактура може да бъде издадена само ако собственикът му предостави такава.

Права и задължения съгласно закона за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП Ви предоставяме свободно следната информация:
1. Името и адреса на фирмата са: "Таина Трейдинг" ЕООД, София 1142, бул.Васил Левски No51
2. Основните детаили за представяне на всеки продукт са изписани подробно в страницата
3. Цената на стоката е с ВКЛЮЧЕНО ДДС и е изписана под заглавието на всеки продукт
4.Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на продуктите се добавят в пороцеса на поръчка и можете да ги видите в страницата с детаили на всеки продукт или в категорията СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА
5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при средствата за комуникация с Вас.
6. Начините и сроковете за доставка са описани подробно в категорията СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА
7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Конфиденциалност на личните данни
ПРОДАВАЧЪТ гарантира конфиденциалността на личните данни по Закона за защита на личните данни. Личните данни на КУПУВАЧА, които той попълва при регистрация, се използват от ПРОДАВАЧА както следва:
-Име и фамилия на купувача : за адресиране и приемане на поръчката
-Адрес: за извършване на доставката и изпращане на фактури.
-E-mail: за потвърждаване на поръчката и датата на доставка.
-Телефон: за потвърждаване на поръчката и доставката, или в случай на проблем с наличностите.

ПРОДАВАЧЪТ се ангажира да не предава личните данни на трети лица, освен в отговор на запитвания от страна на КУПУВАЧА за продукти и услуги или при поискване от държавните органи при наличието на влязло в сила съдебно решение.

ПРОДАВАЧЪТ има право, да запазва информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, разположена на сървъра на ПРОДАВАЧА и да ги предостави на съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ПРОДАВАЧА, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.

Гаранционни условия
Срок на гаранция на продуктите от PDASHOP-BG.COM e от 6 до12 месеца от датата на закупуване, в зависимост дали продуктът е внос от EU или извън него.

Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на експлоатация през гаранционния период, поради некачествени материали или неправилна изработка.

Гаранцията се признава само срещу представена гаранционна карта, попълнена четливо и съдържаща името на купувача, датата на закупуване и подпис на клиента.

Синхронизиращо-зареждащите кабели и зарядните устройства за 220V и за 12V, който имат заводска неизправност могат да бъдат рекламирани безплатно съгласно БДС в гаранционния срок и те ще бъдат заменяни незабавно с нови.

Срок за отстраняване на повредата е 14 работни дни от датата на приемане на продукта в сервиза на фирмата.

Гаранционното обслужване може да бъде невалидно при:
- Има несъответствие между данните в документа и съответната стока
- Не са спазени условията за монтаж, експлоатация и съхранение
- При опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица
- Повреди възникнали в следствие на сътресения, механични повреди, удари  или претоварвания получени от небрежно отношение.
- Повреди настъпили в следствие на природни бедствия-поражения от мълни, наводнения, токови удари, пожари и други форсмажорни обстоятелства.
- Гаранцията не покрива: Акумулаторни батерии, адаптори и други консумативи.

Транспорта при изпълнението на гаранционните условия до сервиза на фирмата се поема от клиента.

Гаранционни карти неподписани от клиента са невалидни!